Categories
开发

分辨率纵横比


屏幕分辨率  纵横比 
XGA 1024×768 4:3
SXGA 1280×1024 5:4
UXGA 1600×1200 4:3
WXGA 1280×768 15:9
1280×800 16:10
1360×768 16:9
WXGA+ 1440×900 16:10
WSXGA+ 1680×1050 16:10
WUXGA+ 1920×1200 16:10