Tag: 纵横比

  • 分辨率纵横比

    屏幕分辨率  纵横比  XGA 1024×768 4:3 SXGA 1280×1024 5:4 UXGA 1600×1200 4:3 WXGA 1280×768 15:9 1280×800 16:10 1360×768 16:9 WXGA+ 1440×900 16:10 WSXGA+ 1680×1050 16:10 WUXGA+ 1920×1200 16:10