Day: December 29, 2010

  • Linux Kernel Loglevel 和 Linux Runlevel

    Linux Kernel 有 8 个级别的 loglevel: #define KERN_EMERG    "<0>"  /* system is unusable,系统不可用 */ #define KERN_ALERT    "<1>"  /* action must be taken immediately,立即执行 */ #define KERN_CRIT     "<2>"  /* critical conditions,紧急情况 */ #define KERN_ERR      "<3>"  /* error conditions,错误情况 */ #define KERN_WARNING  "<4>"  /* warning conditions,警告情况 */ #define KERN_NOTICE   "<5>"  /* normal but significant condition,常规但重要的情况 */ #define…